קרנות - נוקד קפיטל

Noked

קרן גידור Multi Strategy המתמחה בהשקעה בשוק ההון המקומי, מתמקדת באיגרות חוב קונצרניות לסוגיהן בישראל כמו גם בהשקעה במניות בישראל לרבות ISRAELI RELATED, הקרן עושה שימוש באסטרטגיות גידור שונות לשיפור יחס הסיכון-סיכוי במצבי שוק שונים ומשתנים, תוך התמקדות בהשקעות ספציפיות במטרה להשיג תשואה אבסולוטית עם דגש לרמת הסיכון.

Opportunity

נובמבר 2013

קרנות - נוקד קפיטל

Noked

קרן גידור Long Bias Equity המתמקדת בשוק המניות המקומי, במטרה להשיג ביצועים עודפים על פני מדד ת"א 125 ללא הגדלת רמת הסיכון. השקעות הקרן מבוססות על ניתוח אנליטי פונדמנטלי של מחירי מניות ובחירה בפוזיציות ספציפיות על בסיס ניתוח פרטני ומעמיק. הקרן משתמשת באסטרטגיות גידור שונות לשיפור יחס הסיכון – סיכוי במטרה להשיג תשואה עודפת בטווח הארוך.

Equity

אפריל 2016

קרנות - נוקד קפיטל

Noked

הקרן מתמקדת בהשקעה בחברות ישראליות לסוגיהן, במניות הנסחרות במדד ת"א 125, בחברות ישראליות הנסחרות בחו"ל וכן במניות Small Cap בישראל. הקרן פועלת באסטרטגיה של מיקוד, מתוך מטרה להחזיק פוזיציות גדולות באופן יחסי. הקרן שואפת להשיג ביצועים עודפים על פני שלושת מדדי הייחוס – מדד היתר, מדד הנאסד"ק ומדד ת"א 125.

Long

נובמבר 2017

קרנות - נוקד קפיטל

Noked

קרן הגידור נוקד אג"ח משקיעה באפיק הקונצרני המקומי, בשילוב חשיפה אפשרית של עד 25% נטו לאפיק המניות. הקרן שואפת להשיג ביצועים עודפים על פני מדד אג"ח קונצרני כללי.  השקעות הקרן מבוססות על ניתוח אנליטי ופנדמנטלי של יכולת ההחזר של החברה ותשואות איגרות החוב, והיא משתמשת באסטרטגיות גידור שונות לשיפור יחס הסיכון-סיכוי.

Bonds

דצמבר 2018

דילוג לתוכן